Tüm Devletler Pin Kodu Arama

Bir pin kodu / posta kodu veya Posta Dizin Numarası, PIN, Hint Postaneleri'ni tanımlamak için kullanılan altı basamaklı bir sayıdır.

Pin Kodu Özeti

  • İlk hane bölgeyi temsil eder.

  • İkinci basamak alt bölgeyi temsil eder.

  • Üçüncü basamak, sıralama bölgesini temsil eder.

Arama motorumuzu kullanma

  • Pin kodunu duruma göre ara.

  • Pin kodunu alana göre arayın.

  • Alanın ayrıntılarını pin koduyla arayın.