Güç Elektroniği Eğitimi

Power Electronics , elektrik mühendisliği içinde, gücün elektrik formunda tasarımı, kontrolü ve dönüşümü ile ilgilenen disiplinlerarası bir konuyu ifade eder. Bir kontrol devresi vasıtasıyla elektrik enerjisini elektrik yüküne dönüştüren bir sisteme Güç Elektronik Sistemi denir .

Bu öğreticinin amacı, Güç Yarı İletken Aygıtları, Faz Kontrollü Dönüştürücüler, DC'den DC'ye Dönüştürücü, İnvertörler ve AC'den AC'ye Dönüştürücüler içeren Güç Elektroniğinde temel kavramları tanıtmak ve açıklamaktır.

seyirci

Bu dersin amacı elektrik mühendisliği öğrencileri. Güç elektroniğinde kullanılan elektronik ve devreler hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak için iyi bir kaynaktır.

Ön şartlar

Bu eğitim acemi okuyucular içindir. Temel elektronik bilgisine sahip neredeyse herkes bu eğitimden en iyi şekilde yararlanabilir. Bazı yerlerde karmaşık matematikten kaçınmak zordur, ancak asgari düzeyde tutmaya çalıştık. Bu nedenle okuyucuların matematiksel denklemlerle rahat olmaları beklenmektedir.