İletişim İlkeleri Eğitimi

Bu derste, iletişimin temel kavramları ile analog ve dijital iletişimin önemli kavramları ele alınmıştır. Bu eğitim, iletişim sistemleri hakkında bilgi edinmek isteyen yeni başlayanlar için yararlıdır. Bu eğitimde dijital iletişim kavramlarını kapsayan ve Dijital İletişim eğitimimizde ayrıntılı olarak tartışılan birkaç konu vardır.

seyirci

Bu eğitim, iletişimin temellerine ilgi duyan ve analog ve dijital iletişim hakkında bilgi edinmeyi isteyen yeni başlayanlar için hazırlanmıştır.

Ön şartlar

Bu öğreticiden yararlanmak için, Elektronik ve Haberleşme ile ilgili terimlerin temel bilgisi ek bir avantaj olacaktır.