Python - Veri Yapısı

Bilgisayarlar, verileri olağanüstü bir hız ve doğrulukla depolar ve işler. Bu nedenle verilerin verimli bir şekilde saklanması ve hızlı bir şekilde erişilebilir olması son derece önemlidir. Ayrıca verilerin işlenmesi, mümkün olan en kısa sürede, ancak doğruluğu kaybetmeden gerçekleşmelidir.

Veri yapıları, bir program tarafından işlendiğinde verilerin bellekte nasıl düzenlendiği ve tutulduğu ile ilgilenir. Kalıcı depoların (ilişkisel tablolar gibi) bir parçası olarak diskte depolanan verilerin burada veri yapısı olarak ifade edilmediğine dikkat etmek önemlidir.

Bir Algoritma, verileri belirli bir amaç için işlemek için adım adım talimat setidir. Dolayısıyla algoritma, belirli bir bilgi işlem problemini çözmek için çeşitli veri yapılarını mantıklı bir şekilde kullanır.

Bu derste Python programlama dilini kullanarak bu iki temel bilgisayar bilimi kavramını ele alacağız.

seyirci

Bu eğitim, Python'u bir programlama dili olarak kullanarak basit ve kolay adımlarla veri yapılarını ve algoritma programlamasını öğrenmek isteyen Bilgisayar Bilimleri mezunları ve Yazılım Profesyonelleri için tasarlanmıştır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, herhangi bir python IDE ve Python programlarının yürütülmesini kullanarak Python programlama dilinde kod yazma konusunda temel bilgiye sahip olmalısınız. Python'da tamamen yeniyseniz, dili iyi anlamak için lütfen Python eğiticimize bakın.