Python Derin Öğrenme Eğitimi

Python, veri biliminde ve derin öğrenme algoritmaları üretmek için yaygın olarak kullanılan genel amaçlı yüksek seviyeli bir programlama dilidir.

Bu kısa eğitimde Python ve Numpy, Scipy , Pandalar, Matplotlib gibi kütüphaneleri; Theano, TensorFlow, Keras gibi çerçeveler. Eğitici, karmaşık gerçek dünya sorunlarını çözmek için farklı kütüphanelerin ve çerçevelerin nasıl uygulanabileceğini açıklamaktadır.

seyirci

Bu eğitim, Python'un temellerini öğrenmek ve evrişimli sinir ağları, tekrarlayan ağlar, geri yayılma vb. Derin öğrenme tekniklerini içeren uygulamalar geliştirmek isteyen profesyoneller için hazırlanmıştır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, önceden Python, Numpy, Pandalar, Scipy , Matplotib, Windows, herhangi bir Linux dağıtımı, Doğrusal Cebir, Matematik, İstatistik ve temel makine öğrenme teknikleri hakkında temel bilgilere sahip olduğunuzu varsayıyoruz.