HP-QC Eğitimi

HP'nin ticari bir test yönetim aracı olan HP Kalite Merkezi (QC), yazılım geliştirme yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarını destekler. Popüler olarak HP-ALM Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi olarak bilinir. HP Kalite Merkezi, Hizmet Olarak Yazılım teklifi olarak da mevcuttur. Bu öğretici, HP Kalite Merkezi, kullanım şekli, proje izleme ve planlama ve Kalite Kontrol'deki Yönetim, Test Planı, Test Laboratuvarı, hata yönetimi ve Pano görünümü gibi diğer sekmeler hakkında derinlemesine bir anlayış sağlayacaktır.

seyirci

Bu eğitici, HP QC'yi ayrıntılı olarak anlaması gereken Yazılım Test Uzmanları için tasarlanmıştır. Kendinizi daha yüksek uzmanlık seviyelerine götürebileceğiniz QC ile başlamak için yeterli içerik sağlayacaktır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında temel bilgilere sahip olmalısınız. Ayrıca, bir işlem olarak yazılım testine önceden maruz kalmanız gerekir.