QTP Eğitimi

HP Q uick T est P rofessional (QTP) , test edilen uygulamanın gerçek / istenen sonuçlarının aksine boşlukları, hataları / kusurları tanımlamak için otomatik regresyon testi yapmalarına yardımcı olan otomatik bir işlevsel test aracıdır. Bu eğitim size HP QuickTest Professional, kullanım şekli, testlerin kaydedilmesi ve oynatılması, nesne deposu, eylemler, kontrol noktaları, senkronizasyon noktaları, hata ayıklama, test sonuçları vb. Ve diğer ilgili terminolojiler hakkında derinlemesine bir anlayış sağlayacaktır.

seyirci

Bu eğitici, basit genel bakış ve pratik örneklerle birlikte QTP'yi ayrıntılı olarak anlaması gereken Yazılım Test Uzmanları için tasarlanmıştır. Bu eğitici, QTP ile başlamak için kendinizi daha yüksek uzmanlık seviyesine götürebileceğiniz yeterli malzemeyi verecektir.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında temel bilgilere sahip olmalısınız. VBScript hakkında temel bir anlayış da gereklidir. Ayrıca burada VBScript'in temellerini inceleyebilirsiniz .