Rafting Eğitimi

Rafting, oyuncuların şişme bir kiriş aracılığıyla su üzerinde yarıştığı bir spordur. Rafting beyaz su veya farklı derecelerde kaba su üzerinde yapılabilir. Bu sporların her biri farklı tekneler kullandıkları ve farklı kurallara sahip oldukları için kano veya kano ile karıştırılmamalıdır. Bu eğitici, Rafting'in temellerini size bildirecektir.

seyirci

Bu eğitim Rafting'e öğrenmek ve katılmak isteyen herkes içindir. Okuyucunun sporun temelleri hakkında farkında olmadığını akılda tutarak hazırlanır. Bir acemi Rafting sanatını anlamak için temel bir rehberdir.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce Rafting'e ve aynı zamanda bilgi edinme hevesine sahip olmalısınız.