Akıl Yürütme Eğitimi

Mantıksal Akıl Yürütme ifadeleri anlama ve bunları mantık kullanarak anlama ve teori oluşturma kapasitesidir. Mevcut gerçekleri analiz etmeyi ve doğrulamayı ve bu bilgilere dayanarak ya değiştirmeyi, gerekçelendirmeyi ve açıklamayı içerir. Akıl yürütme, genel bir kuralın sonuçlandırılmasına yardımcı olacak gerçeklere veya en kabul edilen açıklamaya dayanarak bir sonucun doğru olup olmayacağına karar verir.

seyirci

Bu eğitim, IAS, PCS ve diğer Kamu Hizmetleri Sınavlarını temizlemeye çalışan kişilere etkili rehberlik sağlamak için tasarlanmıştır. Orta seviyeden ileri seviyeye kadar zorluk seviyesi olan sorular vardır, böylece tüm eğitim geçmişlerinden adaylar ele alınabilir.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce Mantıksal Sonuç Teorisi ve inceleme modeli hakkında bazı temel fikirlere sahip olmak önemlidir. Okuyucunun ayrıca çok sayıda soru seti uygulama alışkanlığına sahip olması beklenmektedir.