İşe Alım ve Seçim Eğitimi

İşe Alım ve Seçim , İKY'de, işverenin stratejik amaç ve hedeflerini karşılamak amacıyla çalışanların gücünü en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış önemli bir faaliyettir. Bu, gerekli boş pozisyonlar için doğru adayları tedarik etme, tarama, kısa listeleme ve seçme sürecidir. Bu, farklı işe alım yöntemlerini ve İşe Alım ve Seçimden nasıl etkin ve verimli yararlanabileceğinizi açıklayan kısa bir giriş dersidir. Ayrıca, belirli gereksinimler için en iyi işe alım uygulamalarını da açıklar.

seyirci

Bu eğitim, İşe Alım ve Seçim temellerini öğrenmek isteyen yönetim akışlarından öğrenciler için yararlı olacaktır. Profesyoneller, özellikle İK yöneticileri, hangi sektöre veya sektöre ait olduklarına bakılmaksızın, bu öğreticiyi kendi gereksinimlerine göre en etkili İşe Alma ve Seçim türünü kendi proje ortamlarında nasıl uygulayacaklarını öğrenmek için kullanabilirler.

Ön şartlar

Bu öğreticinin okuyucularının İK yöneticisinin gerekli boş pozisyon için doğru adayı işe almak için ele aldığı İşe Alım ve Seçim karmaşıklığı hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir.