Yenilenebilir Enerji Eğitimi

Yenilenebilir enerji , çevreden ve doğal olarak yenilenebilen kaynaklardan doğal olarak elde edilen enerji formlarını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bunlar arasında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik ve biyokütle bulunmaktadır. Bu eğitimde her bir yenilenebilir enerji formunun temel kavramları ve her formun verimliliği açıklanmaktadır.

seyirci

Bu eğitim, yenilenebilir enerjinin temel kaynaklarını, kaynaklarını, üretimini ve kullanımını öğrenmek isteyen tüm okuyucular içindir.

Ön şartlar

Çok temel bir tanıtım dersidir. Yenilenebilir Enerji ve kaynakları hakkında bilgi toplamak isteyen herhangi bir öğrenci öğreticiden geçebilir.