Kırsal Pazarlama Eğitimi

Kırsal pazarlama, tüketici talebini karşılayan ve aynı zamanda hedef pazardan beklendiği gibi kurumsal hedeflere ulaşan, kırsal alana özgü ürün ve hizmetin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, teşvik edilmesi, dağıtılması gibi bir dizi süreci içermektedir. Bu, kırsal pazarlamanın hızla büyüyen alanında uygulanan stratejileri açıklayan kısa bir giriş dersidir. Bu eğitim aynı zamanda kırsal kalkınma programlarına ve önlemlerine de ışık tutmaktadır.

seyirci

Bu eğitim, bir kuruluşun daha iyi ve daha etkili yollar aramasına yardımcı olan tüketici davranışının nedenleri hakkında bilgi ve anlayış edinmek isteyenler için yararlı olacaktır. Hangi sektör veya sektöre ait olduklarına bakılmaksızın, özellikle kırsal pazarlama, kırsal pazarlamanın uzmanları olan pazarlama uzmanları, kırsal pazarlama stratejilerinin kendi kuruluşlarına nasıl uygulanacağını öğrenmek için bu öğreticiyi kullanabilirler.

Ön şartlar

Bu öğreticiyi anlamak için, temel düzeyde bir pazarlama düzeyine sahip olmanız önerilir. Ancak, kırsal pazarlamaya kısa bir bakış yapmak isteyen genel öğrenciler bu dersi oldukça faydalı bulabilirler.