Satış ve Dağıtım Yönetimi Eğitimi

Satış yönetimi, satış yöneticisinin veya satış görevlisinin kuruluşun veya bireyin amacına ulaşmasına veya yetenekleriyle bir ürün satın almasına yardımcı olduğu bir sanattır. Bu, satış ve dağıtım yönetimindeki işlevleri açıklayan kısa bir tanıtım eğitimidir. Bu eğitici ayrıca görevlerin satış personeline dağıtılmasında uygulanan stratejilere ve performanslarına da ışık tutmaktadır.

seyirci

Bu eğitim, satış ve dağıtım yönetimini belirli bir ürün için müşteri talebini artırmak amacıyla bir sanat olarak anlamak isteyenler için faydalı olacaktır. Bu eğitim, satış tekniklerini uygulamak ve bir firmanın satış operasyonunu yönetmek isteyenlere yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

Bu öğreticiyi anlamak için temel düzeyde yönetim bilgisine sahip olmanız önerilir. Ancak, satış ve dağıtım yönetimine kısa bir bakış yapmak isteyen genel öğrenciler bu dersi oldukça faydalı bulabilirler.