Satış Tahmini Eğitimi

Satış Tahmini, kısa vadede veya uzun vadede gelecekteki performansı tahmin etmek için şirketin geçmiş yıllardaki satış kayıtlarını kullanma sürecidir. Bu, uygun finansal planlamanın temel direklerinden biridir. Tahminle ilgili herhangi bir süreçte olduğu gibi, Satış Tahmini'nde de risk ve belirsizlik kaçınılmazdır. Bu nedenle, ekiplerin tahminlerindeki belirsizlik derecelerinden bahsetmelerini öngörmek için iyi bir uygulama olarak kabul edilir.

Satış Bölgesi, bir satış temsilcisine veya bir satış ekibine satış etkinliği için atanan müşteri demografisi veya coğrafi alandır. Bu durumlarda, bir satış yöneticisi genellikle satış ekibinin üyeleri arasındaki bölgeyi atar. Genellikle perakendeciler, franchise'lar ve distribütörler belirli bölgelerde faaliyet gösterir.

Bu derste, satış tahmini ve bölge planlamasının bir şirketin büyümesinde nasıl yardımcı olduğu hakkında ayrıntılı olarak tartışacağız.

seyirci

Bu eğitici, satış tabanlı bir şirkete giren ve satış görevlilerinin iş profillerinde çalışması beklenen kişiler için tasarlanmıştır. Satış Bölgesini ve Tahminini anlamak, gerçekçi bir hedef belirlemelerine ve faaliyetlerinin kapsamını anlamalarına yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, satış kayıtlarını ve bunların bir şirketin finansal planlamasında nasıl kullanıldığını anlamanız beklenmektedir. Şirketinizin organizasyon yapısının ve çalışma modelinin temellerini de biliyorsanız ek bir fayda sağlayacaktır.