SAP PS Eğitimi

Proje Sistemi (PS), SAP'nin proje ve portföy yönetimi gerçekleştirmek için temel modüllerinden biridir. Yapılandırmadan planlama, yürütmeye, proje tamamlanmasına kadar proje yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olur.

seyirci

SAP PS, bir şirketteki tüm SAP projelerinin yönetilmesine ve desteklenmesine yardımcı olur. Proje Sistemi, bir proje dönemi boyunca gelir ve gider planlaması, planlaması, toplanması ve üretilmesi için bir organizasyon kaynağıdır.

Ön şartlar

SAP PS'yi öğrenmek için belirli bir önkoşul yoktur, ancak okuyucunun bu modülün kapsadığı iş alanında bir arka plana sahip olması yardımcı olacaktır.