SAP SD Eğitimi

SAP SD (Satış ve Dağıtım), SAP ERP'nin önemli modüllerinden biridir. Bir kuruluşun müşteri ve ürün verilerini depolamak için kullanılır. SAP SD, bir şirketin ürün ve hizmetlerinin nakliye, faturalama, satış ve nakliyesini yönetmeye yardımcı olur.

SAP Lojistik modülü, bir teklifin yükseltilmesinden müşteri siparişine ve ürünün veya hizmetin faturalandırılmasına kadar müşteri ilişkilerini yönetir. Bu modül SAP Material Management ve PP gibi diğer modüllerle yakından entegredir.

Bu, SAP SD'nin temellerini ve çeşitli modülleri ve alt modülleri ile nasıl başa çıkılacağını anlatan bir öğretici öğreticidir.

seyirci

Bu eğitim, SAP SD'nin temellerini anlamayı ve pratikte uygulamayı amaçlayan profesyoneller için son derece yararlı olacaktır. Özellikle satış, faturalandırma ve ürünlerin taşınmasından sorumlu danışmanlara yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

Bu temel bir öğreticidir ve burada açıklanan kavramları bir kuruluşun müşterileri ve ürünleri ile nasıl başa çıktığı hakkında temel bilgilerle kolayca anlayabilirsiniz. Bununla birlikte, envantere önceden maruz kalmanız ve faturalandırma ve gönderim bedeli ile nasıl başa çıkacağınız yardımcı olacaktır.