Kendine Güven Eğitimi

Öz güven, kişinin çevresi ile ilgili kendi sosyal ve kişisel duruşunu yargılama ve ondan memnuniyet elde edebilme yeteneğidir. Özgüven, yetiştirme, çalışma ortamı ve bir davayı sürdürmeye olan bağlılık düzeyleri gibi faktörlerden etkilenir. Yüksek özgüven, iş ilişkilerini iyileştirmede ve kişisel hayatı dengelemede önemli bir faktördür.

seyirci

Bu eğitim öncelikle fikirlerini ifade etmede güven duymayan öğrenciler ve profesyoneller için tasarlanmıştır. Hedeflerine ulaşmak için düşük motivasyon seviyesine sahip tüm okuyuculara fayda sağlayacaktır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, sakin bir zihniyete sahip olmanız ve burada belirtilen önerileri keşfetmeye açık olmanız beklenmektedir.