Sinyaller ve Sistemler Eğitimi

Sinyaller ve Sistemler öğreticisi, sinyaller üzerinde yapılan analiz, tip, evrişim, örnekleme ve işlemleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca çeşitli sistem türlerini açıklar.

seyirci

Bu eğitim, sinyalleri ve sistemleri basit ve kolay adımlarla öğrenmeye istekli öğrenciler ve tüm hevesli öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu eğitim size Sinyaller ve Sistemler kavramları hakkında derinlemesine bilgi verecektir. Bu öğreticiyi tamamladıktan sonra, kendinizi daha yüksek bir uzmanlık seviyesine götürebileceğiniz orta düzeyde uzmanlığa sahip olacaksınız.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, diferansiyel ve integral hesabı, limitleri ve yeterli matematik bilgisine ilişkin temel bir anlayışa sahip olmalısınız.