SoapUI Eğitimi

SoapUI, WebServices testlerinde yaygın olarak kullanılan işlevsel ve işlevsel olmayan testler için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır. Bu, okuyucuları SoapUI'nin temel özellikleri ve kullanımına tanıtan kısa bir öğreticidir. Eğitici, kullanıcıları WebService ve diğer işlevsel olmayan testlerde aracın nasıl kullanılacağı konusunda yönlendirecektir.

seyirci

Bu eğitim yeni başlayanlar için SoapUI aracını nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Ön şartlar

Bu öğreticinin bir okuyucusu olarak, istemci / sunucu ortamını ve SOAP, WSDL, XML ve XML ad alanı bilgisini bilmeniz gerekir.