Sosyal Öğrenme Eğitimi

Sosyal Öğrenme, sosyal bağlamda gerçekleşen bilişsel bir süreçtir. İnsanlarda meydana gelen davranışsal öğrenmeyi, herhangi bir kolaylaştırıcı veya eğitimcinin yokluğunda bile, yalnızca gözlem ve tutma duygusu yoluyla açıklar. İnsanları eğitmek için takviye öğretiminin kullanıldığı geleneksel öğrenme yöntemlerinin ötesine genişler. Bu, Sosyal Öğrenmenin bireylerde eylemlerle ilgili ödüllerin ve cezaların yorumlanması yoluyla nasıl gerçekleştiğini açıklayan bir giriş dersidir.

seyirci

Bu eğitim öncelikle kişiler arası becerilerini ve iletişimini işyerinde daha iyi geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Gözlem ve öğrenme yoluyla insanların yeteneklerini ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, sakin bir zihniyete sahip olmanız ve burada belirtilen önerileri keşfetmeye açık olmanız beklenmektedir.