Splunk Eğitimi

Splunk, makine verilerini aramak ve analiz etmek için kullanılan bir yazılımdır. Bu makine verileri web uygulamalarından, sensörlerden, cihazlardan veya kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir veriden gelebilir. Çeşitli süreçlerde oluşturulan günlükleri analiz ederek BT altyapısının gereksinimlerini karşılar, ancak yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış verileri uygun veri modelleme ile de analiz edebilir. Veri türlerini, alan ayırıcılarını tanımak ve arama işlemlerini optimize etmek için yerleşik özelliklere sahiptir. Ayrıca arama sonuçlarında veri görselleştirme sağlar.

seyirci

Bu eğitici, temel Splunk kavramlarını sağlam bir şekilde kavramak isteyen BT uzmanlarını, öğrencileri ve BT altyapı yönetimi uzmanlarını hedeflemektedir. Bu eğitimi tamamladıktan sonra, Splunk'ta ara uzmanlık elde edeceksiniz ve daha zorlu sorunları çözmek için bilginizi kolayca geliştireceksiniz.

Ön şartlar

Okuyucu SQL gibi sorgulama diline aşina olmalıdır. Veri depolamak ve almak ve bilgisayar programları tarafından oluşturulan günlükleri okumak gibi bilgisayar uygulamalarını kullanmadaki tipik işlemlerde genel bilgi oldukça yararlı olacaktır.