WebSockets Eğitimi

Web soketleri, sunucular ve istemciler arasında iki taraflı iletişim olarak tanımlanır, bu da her iki tarafın da aynı anda iletişim kurması ve veri alışverişi yapması anlamına gelir. Bu protokol sıfırdan tam bir dubleks iletişimi tanımlar. Web soketleri, web tarayıcılarına masaüstü açısından zengin işlevler getirme konusunda bir adım daha ileri gider. İstemci / sunucu web teknolojisinde uzun zamandır beklenen bir evrimi temsil eder.

seyirci

Bu eğitim, temel Protokoller ve HTTP hakkında bilgi sahibi olan herkes için hazırlanmıştır. Bu öğreticiyi tamamladıktan sonra, Web Yuvalarını geleneksel HTTP istek / yanıt modelinden farklı kılan şeyin ne olduğunu anlama konusunda kendinizi ılımlı bir uzmanlık düzeyinde bulacaksınız.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeye başlamadan önce, JavaScript'in temelleri ve HTTP protokolünü anladığınızı zaten bildiğinizi varsayıyoruz. Bu kavramların farkında değilseniz, JavaScript ve HTTP hakkındaki kısa eğitimlerimizden geçmenizi öneririz.