Wi-Fi Eğitimi

WiFi, öncelikle bina içi geniş bant kapsamı sağlamak için tasarlanmış bir yerel ağ (LAN) teknolojisidir. IEEE 802.11 spesifikasyonuna dayanmaktadır. Bu eğitimde WiFi konusunda temel bilgiler verilmektedir.

seyirci

Bu eğitim okuyucuların WiFi ile ilgili kavramları anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, LAN, Duplex, ISS gibi temel telekom kavramlarının farkında olduğunuzu varsayıyoruz.