İş Yeri Çeşitliliği Eğitimi

İşyeri Çeşitliliği, her bireyin eşsiz olduğu gerçeğinin kabulüdür ve benzersizliklerinin ırk, cinsiyet, yaş, sınıf ve fiziksel yetenekleri ve dini eğilimleri nedeniyle olabileceğine saygı duymaktır. Bu eşsiz insanların ortak bir görevi yerine getirirken başkalarıyla işbirliği yapmalarına yardımcı olan birçok ortak özelliğe sahip oldukları da kabul edilmektedir.

Bu öğreticinin amacı okuyucularımızı İşyeri Çeşitliliği kavramına tanıtmak ve çeşitlilik yönetimi hakkında farkındalık yaratmaktır. Bu eğitim aynı zamanda büyük kuruluşların işyeri çeşitliliğini nasıl uyguladıkları ve bundan nasıl başarı ve tanınırlık kazandıkları hakkında bir fikir vermektedir.

seyirci

Bu eğitim öncelikle farklı bir işyerinde çalışma fırsatı bulan ve sahip olmaları gereken yaklaşımı anlamada yardıma ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlanmıştır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce, sakin bir zihniyete sahip olmanız ve burada belirtilen önerileri keşfetmeye açık olmanız beklenmektedir.