İşyeri Güvenliği Eğitimi

İşyeri sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği, işyerlerindeki tüm paydaşların sağlığını ve güvenliğini tehlikelere, aksiliklere ve çalışma faaliyetlerinden kaynaklanan risklere karşı korumakla ilgili çok disiplinli bir alandır. Ayrıca kuruluşun tüm varlıklarının bakım ve güvenliğini de içerir. Bu derste, çalışanlar ve çalışma ortamıyla ilgili güvenliğin çeşitli yönleri hakkında konuşacağız.

seyirci

Bu eğitim, öncelikle çalışanlarına nasıl güvenlik ve koruma sağlanacağını anlamak isteyen İnsan Kaynakları ekibi ve Yöneticileri için tasarlanmıştır. Ayrıca, bir kuruluştaki tüm çalışanlar için güvenli ve üretken bir çalışma ortamının nasıl oluşturulacağına da ışık tutar.

Ön şartlar

Bu öğreticinin okuyucularının, İşyerinde İş Güvenliği'nin karmaşıklığı ve kuruluştaki çalışanları koruma stratejileri hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir.