WSDL Eğitimi

Bu, dağıtılmış bir ortamda bilgi alışverişi için WSDL'nin nasıl kullanılacağını açıklayan kısa bir öğreticidir. Tanımlar, türler, mesaj, bağlantı noktası türü, bağlama, bağlantı noktası ve hizmet gibi bir WSDL dosyasında kullanılan öğelerin işlevlerini göstermek için birçok örnek kullanır.

seyirci

Bu eğitim, WSDL'nin temellerini öğrenmek ve özelliklerini XML tabanlı hizmetlerle arayüz oluşturmak için kullanmak isteyen tüm okuyuculara yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

WSDL genellikle SOAP ve XML Şeması ile birlikte kullanılır. Bu nedenle, bu öğreticiden en iyi şekilde yararlanmak için XML Şeması, XML ad alanı ve web hizmetleri hakkında temel bir anlayışa sahip olmanız gerekir.