XPath Eğitimi

XPath, bir XML belgesinde gezinmek için kullanılan bir sorgu dilidir. Genellikle belirli desenleri veya nitelikleri eşleşen desenlerle aramak için kullanılır.

Bu eğitimde XPath'in temelleri açıklanmaktadır. XPath'ın tüm temel bileşenlerini uygun örneklerle tartışan bölümleri içerir.

seyirci

Bu öğreticiler, yeni başlayanlar için XPath ile ilgili temel kavramları anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu eğitim, kendinizi daha yüksek uzmanlık düzeylerine götürebileceğiniz XPath hakkında yeterli bilgi sağlayacaktır.

Ön şartlar

Bu eğiticiye devam etmeden önce temel XML, HTML ve JavaScript bilgisine sahip olmalısınız.